Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Urk

E-mail
gemeente@urk.nl

Website
www.urk.nl

Twitter
@Gemeente_Urk

Telefoon
0527-689868

Fax
0527-689898

Postadres
Postbus 77
8320 AB Urk

Bezoekadres
Singel 9
8321 GT Urk

Burgemeester
mevr. Ineke Bakker (waarnemer)

Provincie
Flevoland

Inwoneraantal
20912 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz