Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Purmerend

E-mail
info@purmerend.nl

Website
www.purmerend.nl

Twitter
@gempurmerend

Telefoon
0299-452452

Fax
0299-452124

Postadres
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Bezoekadres
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Burgemeester
dhr. D. Bijl

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
80554 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz