Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Pekela

E-mail
info@pekela.nl

Website
www.pekela.nl

Twitter
@Gemeente_Pekela

Telefoon
0597-617555

Fax
0597-618656

Postadres
Postbus 20000
9665 ZM Oude Pekela

Bezoekadres
Raadhuislaan 8
9665 JD Oude Pekela

Burgemeester
dhr. J. Kuin (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
12213 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz