Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Assen

E-mail
info@assen.nl

Website
www.assen.nl

Twitter
@@Gemeente_Assen

Telefoon
14 0592

Fax
0592-366595

Postadres
Postbus 30018
9400 RA Assen

Bezoekadres
Noordersingel 33
9401 JW Assen

Burgemeester
dhr. M. Out

Provincie
Drenthe

Inwoneraantal
68276 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz