Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Amsterdam

E-mail
gemeente is niet bereikbaar per e-mail

Website
www.amsterdam.nl

Twitter
@AmsterdamNL

Telefoon
020-5529111

Fax
020-5523426

Postadres
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Burgemeester
mevr. F. Halsema

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
866923 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz