Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Amstelveen

E-mail
gemeente@amstelveen.nl

Website
www.amstelveen.nl

Twitter
@Amstelveentweet

Telefoon
020-5404911

Fax
020-5404559

Postadres
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Bezoekadres
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Burgemeester
drs. H.B. Eenhoorn (waarnemer)

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
91180 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz