Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Almere

E-mail
info@almere.nl

Website
www.almere.nl

Twitter
@almere

Telefoon
14 036

Fax
036-5399912

Postadres
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere Stad

Burgemeester
dhr. F. Weerwind

Provincie
Flevoland

Inwoneraantal
209054 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz