Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Achtkarspelen

E-mail
gemeente@achtkarspelen.nl

Website
www.achtkarspelen.nl

Twitter
@achtkarspelen

Telefoon
14 0511

Fax
0511-548110

Postadres
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost

Bezoekadres
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost

Burgemeester
dhr. mr. O.F. Brouwer

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
27863 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz