Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Winnepeg, MB

E-mail

Website

Telefoon
00-1-204-4871211

Fax
00-1-204-4894219

Bezoekadres
69 Shorecrest Drive
Winnipeg, MB R3P IN9

Postadres
69 Shorecrest Drive
Winnipeg, MB R3P IN9

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz