Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Windhoek

E-mail
honconsulnl@namibianederland.net

Website
www.namibianederland.net

Telefoon
+264-61-223733

Fax
+264-61-223732

Bezoekadres
23 Edelvalkstraat
Windhoek

Postadres
PO Box 564
Windhoek

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz