Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Permanente Vertegenwoordiging Wenen (OVSE)

E-mail
wec@minbuza.nl

Website
www.mfa.nl/osce

Telefoon
+43-1-58939

Fax
+43-1-58939266

Bezoekadres
Opernring 5
A-1010 Wien

Postadres
Opernring 5
A-1010 Wien

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz