Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Wenen

E-mail

Website
www.netherlands-embassy.at

Telefoon
+43-1-58939265

Fax
+43-1-58939265

Bezoekadres
Opernring 5
A-1010 Wien

Postadres
Postbus 190
A-1015 Wien

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz