Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Vice-Consulaat Vaasa (Vasa)

E-mail
juha.hakkinen@chamber.fi

Website

Telefoon
00-358-63186431

Bezoekadres
c/o Ostrobothnia Chamber of Commerce
Raastuvankatu 20
65100 Vaasa

Postadres
c/o Ostrobothnia Chamber of Commerce
Raastuvankatu 20
65100 Vaasa

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz