Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Timisoara

E-mail
marius.popa@consilium.ro

Website
www.olandatm.ro

Telefoon
+40-256-496994/221501

Fax
+40-256-496994

Bezoekadres
Str. Prot. George Popovici 8A
300226 Timisoara
jud. Timis

Postadres
Str. Prot. George Popovici 8A
300226 Timisoara
jud. Timis

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz