Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Permanente Vertegenwoordiging Straatsburg (RvE)

E-mail
str@minbuza.nl

Website
raadvaneuropa.nlvertegenwoordiging.org

Telefoon
+33-388362048

Fax
+33-388367010

Bezoekadres
3, Place Sébastien Brant
2ième étage
67000 Strasbourg

Postadres
3, Place Sébastien Brant
2ième étage
67000 Strasbourg

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz