Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Permanente Vertegenwoordiging Rome (FAO, WFP, IFAD)

E-mail
rof@minbuza.nl

Website

Telefoon
+39-065740306

Fax
+39-065744927

Bezoekadres
Via Aventina 32
00153 Rome

Postadres
Via Aventina 32
00153 Rome

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz