Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Permanente Vertegenwoordiging New York (VN)

E-mail
nyv@minbuza.nl

Website
www.netherlandsmission.org

Telefoon
+1-212-5199500

Fax
+1-212-3701954

Bezoekadres
666 Third Avenue
19th floor
New York, NY 10017

Postadres
666 Third Avenue
19th floor
New York, NY 10017

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz