Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat-Generaal New York

E-mail
nyc@minbuza.nl

Website
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigde-staten-van-amerika/over-ons/consulaat-generaal-in-new-york

Telefoon
+1-646-557-2200

Fax
+1-212-370-1954

Bezoekadres
666 3rd Ave, 19th Floor
New York, NY 10017

Postadres
666 3rd Ave, 19th Floor
New York, NY 10017

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz