Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Neurenberg

E-mail

Website

Telefoon
00-49-911-9960040

Fax
00-49-911-9960021

Bezoekadres
Gustav Adolphstrasse 18
90513 Nürnberg-Zirndorf

Postadres
Gustav Adolphstrasse 18
90513 Nürnberg-Zirndorf

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz