Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Permanente Vertegenwoordiging Nairobi (Habitat)

E-mail

Website

Telefoon
+254-2-222190/227111

Fax
+254-2-339155

Bezoekadres
Uchumi House
6th floor
Nkrumah Avenue
Nairobi

Postadres
P.O. Box 41537
Nairobi

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz