Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Nagasaki

E-mail

Website

Telefoon
+81-9-58-261111/283350

Fax
+81-9-58-227004/283350

Bezoekadres
c/o Nagasaki Jidosha K.K.
3-17 Shinchi machi
Nagasaki 850-8501

Postadres
c/o Nagasaki Jidosha K.K.
3-17 Shinchi machi
Nagasaki 850-8501

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz