Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Münster

E-mail

Website

Telefoon
00-49-251-45260

Fax
00-49-251-43699

Bezoekadres
Prinzepalmarkt 13/14
48143 Münster

Postadres
Prinzepalmarkt 13/14
48143 Münster

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz