Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Antananarivo

E-mail

Website

Telefoon
+261-2022-68231

Fax
+261-2022-68207

Bezoekadres
Immeuble Galaxy
Entrée A
3ème étage
Andraharo
Antananarivo

Postadres
B.P. 12215
Antananarivo
Madagascar

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz