Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Skopje

E-mail
sko@minbuza.nl

Website
www.macedonia.nlembassy.org

Telefoon
+389-2-3109250

Fax
+389-2-3129309

Bezoekadres
Aminta III 69-71
1000 Skopje

Postadres
Aminta III 69-71
1000 Skopje

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz