Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Vilnius

E-mail

Website

Telefoon
+370-5-2-690072

Fax
+370-5-2-690073

Bezoekadres
Business Centre 2000
4th floor
Jogailos 4
LT-2001 Vilnius

Postadres
Business Centre 2000
4th floor
Jogailos 4
LT-2001 Vilnius

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz