Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Maseru

E-mail

Website

Telefoon
+266-22312114

Fax
+266-22310223

Bezoekadres
Lancers Inn
Maseru Lesotho

Postadres
Private Bag A 216
Maseru Lesotho

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz