Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Vice-Consulaat Leeds

E-mail

Website

Telefoon
+44-113-2340795

Fax
+44-113-2459412

Bezoekadres
Kings Court
12 King Street
Leeds LS1 2HL

Postadres
Kings Court
12 King Street
Leeds LS1 2HL

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz