Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Honorair consulaat Kingston

E-mail
netherlandsconsul.jm@cwjamaica.com

Website

Telefoon
+1-876-7541248

Fax
+1-876-9291815

Bezoekadres
Robert A. Cartade
c/o Selective Homes limited
1st Floor Building number 3
17, Ruthven Road
Kingston 10, Kingston

Postadres
Robert A. Cartade
c/o Selective Homes limited
1st Floor Building number 3
17, Ruthven Road
Kingston 10, Kingston

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz