Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat-Generaal Kaapstad

E-mail

Website
www.dutchembassy.co.za

Telefoon
+27-21-4215660

Fax
+27-21-4182690

Bezoekadres
Strandstraat 100
Kaapstad 8001

Postadres
Postbus 346
Kaapstad 8000

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz