Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Nederlands Informatie Kantoor Jeruzalem

E-mail

Website

Telefoon
+972-2-5372991

Fax
+972-2-5377041

Bezoekadres
Sha'arei Ha'ir
216 Jaffa Street
5th floor
94383 Jeruzalem

Postadres
Sha'arei Ha'ir
216 Jaffa Street
5th floor
94383 Jeruzalem

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz