Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Harare

E-mail
har@minbuza.nl

Website
zimbabwe.nlembassy.org

Telefoon
+263-4-776701

Fax
+263-4-776700

Bezoekadres
2 Arden Road
Highlands Harare

Postadres
P.O. Box Hg 601
Highlands Harare

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz