Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Hanoi

E-mail
han@minbuza.nl

Website
www.netherlandsworldwide.nl/countries/vietnam/about-us/embassy-in-hanoi

Telefoon
+84-4-38315650

Fax
+84-4-38315655

Bezoekadres
BIDV tower (7th floor)
194 Tran Quang Khai street
Hoan Kiem district
Hanoi

Postadres
BIDV tower (7th floor)
194 Tran Quang Khai street
Hoan Kiem district
Hanoi

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz