Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Halifax, NS

E-mail

Website

Telefoon
00-1-902-4221485

Fax
00-1-902-4920128

Bezoekadres
5171 George Street, suite 300
Halifax NS
B3J 1M6

Postadres
5171 George Street, suite 300
Halifax NS
B3J 1M6

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz