Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Haifa

E-mail

Website

Telefoon
+972-4-8102956

Fax
+972-4-8102955

Bezoekadres
Beith Joles
Kikar Harakafot 1
Haifa

Postadres
Beith Joles
Kikar Harakafot 1
Haifa

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz