Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Permanente Vertegenwoordiging Genève (VN)

E-mail

Website
www.pvgeneve.org

Telefoon
+41-22-7481800

Fax
+41-22-7481838

Bezoekadres
31-33, Avenue Giuseppe-Motta
Case Postale 196
1211 Genèva 20 CIC

Postadres
31-33, Avenue Giuseppe-Motta
Case Postale 196
1211 Genèva 20 CIC

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz