Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat-Generaal Genève

E-mail

Website
zwitserland.nlambassade.org

Telefoon
+41-22-7875730

Fax
+41-22-7000340

Bezoekadres
Rue de la Scie 4-6
1207 Genève

Postadres
Rue de la Scie 4-6
1207 Genève

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz