Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Gdansk

E-mail

Website

Telefoon
+48-58-3469878

Fax
+48-58-3469878

Bezoekadres
ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdansk

Postadres
ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdansk

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz