Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Edinburgh

E-mail
info@netherlands-consulate.co.uk

Website
www.unitedkingdom.nlembassy.org

Telefoon
+44-131-5100323

Fax
+44-131-2264543

Bezoekadres
38 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HA

Postadres
38 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HA

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz