Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Duisburg

E-mail

Website

Telefoon
00-49-203-351091

Fax
00-49-203-362818

Bezoekadres
Mülheimerstrasse 100
47057 Duisburg

Postadres
Mülheimerstrasse 100
47057 Duisburg

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz