Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Cork

E-mail

Website

Telefoon
+353-21-4317900

Fax
+353-21-4311269

Bezoekadres
Mainport
Monahan Road
Cork

Postadres
Mainport
Monahan Road
Cork

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz