Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Catania (Sicilië)

E-mail
bonann@tin.it

Website

Telefoon
+39-095-310629/326608

Fax
+39-095-314469

Bezoekadres
Via Anzalone 7
95131 Catania (CT)

Postadres
Via Anzalone 7
95131 Catania (CT)

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz