Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Cardiff

E-mail

Website

Telefoon
+44-01446-774018

Fax
+44-01446-773695

Bezoekadres
c/o Sam Smith Travel Ltd
55 High Street
Cowbridge
CF71 6TZ

Postadres
c/o Sam Smith Travel Ltd
55 High Street
Cowbridge
CF71 6TZ

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz