Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Calais

E-mail

Website

Telefoon
+33-3-21965503

Fax
+33-3-21968415

Bezoekadres
12 Boulevard Des Aliés
62225 Calais

Postadres
B.P. 817
62225 Calais Cedex

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz