Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Bujumbura

E-mail

Website
www.netherlandsconsulateburundi.org

Telefoon
00-257-2-22358/24373

Fax
00-257-2-22615

Bezoekadres
C/O N.A.H.V. Burundi
38/42 Boulevard de l'Uprona
Bujumbura

Postadres
B.P. 152
Bujumbura

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz