Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Bologna

E-mail

Website

Telefoon
+39-051-234115

Fax
+39-051-237412

Bezoekadres
Via del Monte 10
40126 Bologna (BO)

Postadres
Via del Monte 10
40126 Bologna (BO)

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz