Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Birmingham

E-mail

Website

Telefoon
+00-44-121-4284386

Fax
+00-44-121-4284386

Bezoekadres
Office 8A
29-33 Lordswood Road
Harbourne
Birmingham B17 9RA

Postadres
Office 8A
29-33 Lordswood Road
Harbourne
Birmingham B17 9RA

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz