Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Bergen

E-mail

Website

Telefoon
+47-55544280

Fax
+47-55544210

Bezoekadres
C. Sundtsgate 29
5004 Bergen

Postadres
Postboks 2050 Nordnes
5817 Bergen

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz