Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Belfast

E-mail

Website

Telefoon
+44-28-90370223

Fax
+44-28-90371104

Bezoekadres
Mr. S.C. McMullan
All-Route Shipping (N.I.) Ltd
14-16 West Bank Road
Belfast BT3 9JL
Northern Ireland

Postadres
Mr. S.C. McMullan
All-Route Shipping (N.I.) Ltd
14-16 West Bank Road
Belfast BT3 9JL
Northern Ireland

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz