Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat-Generaal Antwerpen

E-mail
ant@minbuza.nl

Website
www.nederlandwereldwijd.nl

Telefoon
+32-3-2870835

Postadres
Uitbreidingstraat 84 bus 4
2600 Antwerpen-Berchem

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz