Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Alexandrië

E-mail

Website
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/egypte

Telefoon
00-20-3-4224877

Fax
00-20-3-4224877

Bezoekadres
2, Mohamed Massoud st.
Wabbour El-Maya
Alexandrië

Postadres
2, Mohamed Massoud st.
Wabbour El-Maya
Alexandrië

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz